Открыть видео на ютубе Клик


  Интерактивті тақта


  Қазіргі мектепке дейінгі білім беру жүйесінің басым бағыты прогрессивті технологиялық ресурстарды енгізу болып табылады. Инновациялық оқыту әдістерін біріктіру сабақтарды шығармашылыққа толы және ойын түрінде қызықты етуге мүмкіндік береді.
  Білім беру жүйесіне еріксіз араласу балаларда интеллект пен шығармашылықтың барынша тиімді қалыптасуына ықпал етеді.
  Мектепке дейінгі білім беруде озық технологияларды қолдануда жетекші орынды интерактивті тақталар алады. Интерактивті тақталарды қолдану ұйымдастырылған іс- әрекеттерді қызықты және түсінікті етеді. Мультимедиялық құрылғылар баланың назарын жаңа және белгісіз нәрсеге оңай аударуға көмектеседі. Педагогикалық технологияны қолдану негізінде келешек ұрпақтың еркін дамуына, жан-жақты білім алуына, белсенді, шығармашыл болуына жағдай жасау қазіргі таңдағы әрбір педагогтың міндеті. Қоғамдағы қазіргі даму кезеңінде мектепке дейінгі мекемелердегі білім беру жүйесінде оқыту, тәрбие беру үрдісін технологияландыру - басты мәселенің бірі. Осыған орай мектепке дейінгі мекемелердің тәжірибесіне оқыту мен тәрбиелеудің әр түрлі технологиялары жасалып енгізілуде. Интерактивті тақта тәрбиеші үшін де үлкен мүмкіндік.

  Интерактивная доска.


  Приоритетным направлением действующей дошкольной образовательной системы является внедрение прогрессивных технологических ресурсов. Интеграция инновационных разработок позволяет сделать занятия насыщенными, творческими, игровыми и увлекательными.
  Непринужденное вовлечение в образовательную систему содействует наиболее эффективному формированию интеллекта и творческого потенциала у детей.
  Ведущее место в сфере использования прогрессивных технологий в ДО занимают интерактивные доски. Их поэтапное внедрение в дошкольных образовательных организациях делает учебную программу более захватывающей и познавательной. Мультимедийные устройства помогают с легкостью привлечь внимание ребенка к чему-то новому и неизвестному. Перед педагогом открываются большие возможности для моделирования различных ситуаций.


Открыть видео на ютубе Клик


  Мектепалды даярлық тобының сурет салуға арналған планшетпен жұмысы

  Работа предшкольной группы с планшетом для рисования.

  Тұзды кеніш.


  Кейінгі жылдары әлемді шарлаған індет адамдардың жаңа идея тудыруына, күнделікті жұмыстарына жаңалық енгізуге түрткі болды десек, қателеспейміз. Өйткені технология дамыған заманда еш әрекетсіз отыра беруге әсте болмайтын еді. Міне, соны ескерген “Еркем – Ай Алматы” балабақшасы бүлдіршіндерге арнап «Тұз шахтасы» емдік бөлмесін іске қосты. Бүгінде психологтар баланың саусақ ұшындағы ұсақ моторикасын дамытуда құммен ойнаудың маңызы зор екенін айтады. Бұл да сол секілді. Бөлменің қабырғалары түгел тұздан тұрады. Жерге төселген тұзда әртүрлі ойыншықтармен ойнау да балаларды зеріктірмейді. Мұндай бөлме түрлі респираторлық және тері ауруларына шалдыққандарға ем. Тұзды бөлменің балаларға тигізер пайдасы зор.
  Олар:
  • Ағзадағы зат алмасуды жақсартады.
  • Созылмалы бронхит және бронх демікпесін емдейді,
  • Ағзаның әртүрлі ауруларға қарсы тұратын иммунитетін көтереді,
  • Түрлі аллергиядан айықтырады.
  • Тері ауруларына ем болады.

  Соленая шахта


  Среди профилактических мероприятий, которые способствуют снижению заболеваемости детей, галотерапия является проверенным способом активировать адаптационные возможности и укрепить иммунитет детского организма. Соляная пещера в детском саду способствует усилению защитных сил и позволяет предотвратить самые распространенные бронхо - легочные заболевания.

Открыть видео на ютубе Клик


  Ойынның тәрбиелік мәні - ойын балаларды ұжымда өмір сүруге және жұмыс істеуге, жолдастарының мүдделерін ескеруге, көмекке келуге, белгіленген ережелерді сақтауға үйретеді. Ойын арқылы оқу, мектепке дейігі білім беруді қайта іске қосудың негізгі міндеті . Балаларды партада аз отыруға және ойын арқылы қоршаған әлемді көбірек білуге мүмкіндік береді. Ойын арқылы балалар өз ойын еркін айтуға, өз бетінше талдау жасауға, сыни тұрғыдан ойлауға дағдыланады. Балаларға тәрбиешінің бағыт – бағдары міндетті түрде керек. Себебі: ойынның ережесін түсіндіріп, дұрыс орындалып жатқандығын бақылау.


  Основная задача перезагрузки дошкольного образования сделать так, чтобы дети меньше сидели за партами, и больше изучали окружающий мир через игры. Роль игры состоит в том, что игры приучают детей жить и работать в коллективе, считаться с интересами товарищей, приходить им на выручку, соблюдать установленные правила. Необходима трансформация педагога, потому что педагогам нужно реализовывать программу. Мы усилия направляем на трансформацию мышления педагогов. Чтобы они меняли подход, необходимо научить педагога слышать детей, инициировать такую работу, чтобы ребёнок мог говорить свои мысли, делать анализ, развивать критическое мышление.

Открыть видео на ютубе Клик


  Ойын- балалар әрекетінің негізгі түрлерінің бірі. Мектеп жасына дейінгі баланың кез- келген жасында ойын оның жан-жақты дамуының қажетті шарты, тәрбиелеу мен тәрбиеленудің негізгі құралдары болып табылады.


  Игра – один из основных видов детской деятельности. В любом возрасте дошкольника, игра – необходимое условие для его всестороннего развития, одно из основных средств воспитания и развития.

Открыть видео на ютубе Клик

  Орта – үшінші педагог


  Бірінші педагог - ата – ана, екінші - педагог тәрбиеші болса , орта - үшінші педагог қызметін атқара алады. Заттық-дамушы ортаның қолжетімділігі – барлық балалар үшін, (соның ішінде мүмкіндігі шектеулі балалар үшін) оқу іс-әрекеті жүзеге асырылатын барлық үй-жайлардың болуы, балалардың ойындарға, ойыншықтарға, материалдарға, оқу құралдарына, кітаптарға еркін қол жеткізуі. Мектепке дейінгі жастағы балаларға тән іс - әрекет түрлері: қарым-қатынас, заттық және көркем әрекет, ойын, еңбек, оқу мазмұны бай тәрбиелік әлеуметті қамтиды. Олар әсіресе еденде белсенді ойнайды, олардың көз алдында алуан түрлі және қол жетімді ойыншықтар әлемі болуы тиіс. Кеңістік ортадағы барлық нәрсені балалардың назарын аударып, олардың дамуына көмектесетіндей етіп, орналастыруға болады. Қоршаған орта балалардың дамуына, ал заттар, материалдар , кеңістік, қабырғалар мен еден білім беру ресурсы ретінде пайдаланылады. Жасалған ортаның артықшылығы – барлық балаларды белсенді өз бетінше әрекетке тартуға мүмкіндік тудырады. Үшінші орта балалардың көңіл – күйін, ынтасын, қабілетін арттырып, балабақшаға баруға құштарлығын арттырады.

  Среда – третий педагог


  Среда может работать как третий педагог, если первый педагог – это родители, а второй педагог – воспитатель. Все в пространственной среде может быть устроено таким образом, чтобы привлекать детское внимание и помогать ему развиваться. Тогда среда идет навстречу детскому развитию, а предметы, материалы и пространство, стены и пол - все используется, как образовательный ресурс. Насыщенность среды − достаточное количество разнообразных материалов и игр, которые дети могут использовать. Доступность среды − наличие материалов в доступе, возможность для детей использовать их самостоятельно по собственной инициативе. Важны не только насыщенность и доступность среды, но и то, как взрослый помогает детям ее осваивать. Когда у ребенка есть возможность повлиять на то пространство, в котором он находится, он получает важный и ценный опыт, чувствует себя хозяином и субъектом этого пространства. Когда дети видят свои детские рисунки на стенах и фотографии, они чувствуют, что их замыслы, идеи, их занятия ценны и важны, и их здесь уважают.

Открыть видео на ютубе Клик

  Жаңа қалыптасқан ортаның ұтымды жағы - балалалрдың өз бетінше қызықты дүниелерімен айналысуы болып табылады. Әр бала әр бөліктен өзіне ұнайтын затпен айналысады, себебі бұл үшін түрлі заттар алынып, олар өте қолайлы орналастырылған. Бізідің байқауымызша, балалар өздеріне қызық іспен айналысқан соң өзара түсінбеушіліктері азайған. Өте жақсы эмоционалды фон, олардың қуанышты әрі көтеріңкі көңіл күйде жүріп, балабақшаға асығатындары да байқалған.


  Преимущество созданной среды в том, что появилась возможность приобщать всех детей к активной самостоятельной деятельности. Каждый ребенок выбирает занятие по интересам в любом центре, что обеспечивается разнообразием предметного содержания, доступностью и удобством размещения материалов. Мною было отмечено, что воспитанники меньше конфликтуют между собой, реже ссорятся поскольку увлечены интересной деятельностью. Положительный эмоциональный настрой дошкольников свидетельствует об их жизнерадостности, открытости, желании посещать детский сад. Поиск инновационных подходов к организации предметно-развивающей среды продолжается, главными критериями при этом являются творчество, талант и фантази.


ИННОВАЦИИ В ОРГАНИЗАЦИИ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

  Детский воспитательно - образовательный центр

  «Еркем -Ай Алматы»

  По истечении 10 лет ДВОЦ «Еркем - Ай Алматы » признан и успешен: стабильный творческий коллектив, эффективное взаимодействие с социумом и с родителями, позитивное общественное мнение в районе и области , достойные результаты выпускников детского сада и, самое главное, благополучие наших детей. Это указывает на то, что наш детский сад обладает позитивным имиджем, и его нужно нам поддерживать и развивать.

  В своей работе мы придерживаемся основного принципа - реализация в дошкольной организации системы инновационной деятельности, способствующей устойчивому развитию системы педагогической и оздоровительной работы с воспитанниками. Для нашей организации ценным сотрудником является такой педагог, который умеет решать простые, и сложные задачи, имеет свой индивидуальный, неповторимый стиль педагогической деятельности. На стадии информационных технологий приходится по-новому продумывать организацию методической работы, раскрывающей новые возможности для самореализации, повышающей ценность и конкурентоспособность педагогического труда дошкольного работника.

  ​Система методической работы в нашем коллективе одобрена всеми педагогами, независимо от их стажа, квалификационной категории, образования.​Методическая служба ДО имеет следующую структуру: педагогический совет, психолого - педагогический консилиум, постоянно действующий семинар по единой методической теме, творческая группа, школа передового опыта, инициативная группа, методический совет. При систематическом групповом взаимодействии у педагогов формируется независимое мышление, стремление повышать свое профессиональное мастерство. Мы считаем, что инновация – это содержание и организация нового, поэтому нетрадиционные формы методической работы наиболее приемлемы для нашего педагогического коллектива.

  Мастер-класс - активная форма творческой самореализации педагога. Они обладают собственным стилем творческой педагогической деятельности и оригинальной системой работы. Мастер – класс из цикла «Коллекция идей» - это удачная находка, где главный принцип наших педагогов - «Я знаю, как это сделать, и я научу вас». Наш детский сад в своём арсенале имеет множество авторских личностно-ориентированных образовательных методик. Воспитатели и специалисты организуют познавательно - исследовательскую и опытно-экспериментальную деятельность. На занятиях в «Школе передового опыта» педагоги распространяют опыт проектной образовательной деятельности по различным направлениям . Каждое направление подчинено определённой цели и вместе с тем охватывает все составляющие воспитательно-образовательной работы в ДО.

  В основе методического объединения лежит реализация проекта «Здоровое питание», разработанного педагогическим коллективом и рассчитанного на 3 года, проект «Здоровые ножки бегут по дорожке», ряд экологических проектов:«Загадочный мир камней», «Покормите птиц зимой», «Огород на окне», «Айболит на окне», «Мир насекомых», «Комнатные растения» и другие . В ДО разработаны авторские методические пособия: Современный детский сад. Сборник проектов 2021 г., «Настольная книга музыкального руководителя»2022г, памятки для родителей «Здоровые ножки», «Физическое развитие ребёнка», «Личная безопасность ребёнка»;

  видео- презентации «Праздники в детском саду», «Занятия и игры с детьми», «Жизнь группы».

  Основная цель - повышение профессиональной компетентности педагогов, расширение методического пространства по трансляции педагогического опыта. Для подготовки и проведения МО работает инициативная группа. Ведущими направлениями являются: отбор информации по своей проблеме, проработка структуры МО, обобщение и оформление результатов. Педсоветы чаще проводятся в нетрадиционной форме, что обеспечивает наиболее активное участие всех педагогов. В какой бы форме не проводился педсовет - решения для дальнейшего построения работы принимаются обязательно.

  Творческая группа разрабатывает сценарии занятий, развлечений, программно-методические пособия и тематические планы поисково-познавательной деятельности. Проходят практические занятия по различным темам.

  При организации инновационной методической работы, обязательно прогнозируется конечный результат, который обсуждается коллегиально. Благодаря применению активных методов, педагоги оказываются в исследовательской позиции и вместе с тем чувствуют себя в отношениях друг с другом комфортно и безопасно, так как получают друг от друга обратную связь и эмоциональную поддержку.

  Таким образом, инновационная деятельность в ДО принесла свои плоды и результаты: значительно повысился профессиональный уровень педагогов и всех работников детского сада; дана высокая оценка педагогической работы родителями (законными представителями); любовь детей к детскому саду и воспитателям. Воспитанники с желанием ходят в детский сад, а это лучший показатель работы ДО.


  «Еркем-Ай Алматы» балабақшасының педагогикалық жобалар жинағы

  Сборник педагогических проектов детского сада «Еркем-Ай Алматы»


  Инновациялық қызмет


  Біздің балабақшадағы инновацияның мақсаты - оқу үрдісінің тиімділігін арттыру және жақсы нәтижеге қол жеткізу. Инновациялық және дәртүрлі іс – әрекеттің маңызды айырмашылығы – тәрбиеші тәлімгер рөлін атқармайды , процесте көмекші болады. «Қасында емес, үстінде емес, бірге» ұстанымын ұстанады. Осылайша бала көбірек еркіндік сезінеді, бұл шығармашылық белсенділікті арттырады. Сондай - ақ білім балаға бұрынғыдай дайын түрде берілмейді, оны зерттеу барысында баланың өзі алады.

  Инновационная деятельность


  Целью инновационной деятельности в нашем детском саду является повышение эффективности процесса обучения и получение более качественных результатов. Важным отличием инновационной деятельности от традиционной является то, что воспитатель выполняет роль не наставника, а соучастника процесса и придерживается положения «не рядом, не над, а вместе». Тем самым ребёнок чувствует больше свободы, что побуждает к большей творческой активности. А также знание даётся воспитаннику не в готовом виде, как раньше, а добывается ребёнком самим в ходе своей исследовательской деятельности.


Открыть видео на ютубе Клик


  Үздіксіз білім берудің бірінші буыны ретінде мектепке дейінгі тәрбиеге қойылатын жаңа талаптар инновациялық технологияларды пайдалану болып табылады, соның бірі - 'Асық терапия'.

  Новыми требованиями к дошкольному воспитанию как первому звену непрерывного образования является использование инновационных технологий, одна из которых – «Асык-терапия».

  'Асық терапияның' мақсаты: балалардың қозғалыстарын реттеуге үйрету, кеңістікті бағдарлау, көрнекі - визуалды және сөздік логикалық ойлауды біртіндеп қалыптастыру, шығармашылықпен сыни тұрғыдан дамытуға ықпал ету.

  Цель «Асык-терапии» – научить детей регулировать движение, пространственной ориентации, поэтапному формированию зрительно-визуального и словесно-логического мышления, способствовать развитию творческих способностей и критического мышления, терпения.


  Үстел үсті ойыны 'Бестемше' екі ойыншыға арналған. Арнайы тақта 10 ойын саңылауынан және екі сақтау тесігінен, сондай - ақ 50 шардан тұрады. Ойыншының міндеті - қарапайым жинақталған тесіктерге 26 шарды жинау. Кім бірінші орындаса, сол жеңімпаз болады.

  Настольная игра бестемше рассчитана на двух игроков. Специальная доска состоит из 10 игровых и двух накопительных лунок, а также 50 шариков. Задача игрока проста – набрать в свои накопительные лунки 26 шариков. Тот, кто сделает это первым, тот и выигрывает партию.


  Для скоординированной работы детского сада и родителей наши педагоги поставили перед собой необходимость решить следующие задачи:


  1. Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей.
  2. Работать в тесном контакте с семьями воспитанников.
  С этой целью мы используем такие активные формы и методы работы с родителями как:
  -«Клуб умных родителей»
  -мастер-классы: «Профессии наших родителей»,
  - родительские собрания в нетрадиционной форме
  - консультации;
  - выставки детских работ, изготовленных вместе с родителями;
  - дни открытых дверей;
  - совместное создание предметно – развивающей среды;
  - работа с родительским комитетом группы;
  - беседы с детьми и родителями;
  - тренинги;

Открыть видео на ютубе Клик


  Детский сад является первой ступенью знакомства дошкольников с профессиями, что не только расширяет общую осведомленность об окружающем мире, но и формирует у них определённый элементарный опыт, способствует РАННЕЙ

  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ.

  Наблюдая за детьми в игре, беседуя с ними о том, где их родители работают, чем они занимаются на своих рабочих местах, привели наших педагогов к выводу о, том,что дети не в полном объёме владеют информацией о профессиях: их предназначение,содержании трудовой деятельности.

  Самое главное правило - ребёнку мало знать о ПРОФЕССИИ, в неё нужно поиграть!!! В ходе игры дети отражают содержание деятельности представителей самых разных профессий....

  Знакомство с профессиями мы начали с профессий наших родителей. Кто такие нефтяники? Что такое нефть,где она находится и как её добывают??? На все эти вопросы с удовольствием ответил наш родитель Искаков Ринат.


Открыть видео на ютубе Клик


  Сабын қайнатудан мастер класс

  Мастер класс по мыловарениюАта-аналарымыздың кәсібі

Профессии наших родителей

Дәстүрлі емес форматтағы ата-аналар жиналысы

Родительские собрания в нетрадиционной форме
Ата-аналармен бірге өткен мерекелер

Праздники с участием родителей
Ашық есік күні

День открытых дверей
"Менің ОТБАСЫМ" сурет галереясы

Картинная галерея " Моя СЕМЬЯ"


  8-ші Наурыз

  8 МартаНаурыз
  9 Мамыр

  9 Мая  Пираттардың мерекесі

  Пиратская вечеринка.  Ертегілер елінде

  В гостях у сказки  Орман тұрғындарына қонаққа бару

  В гостях у лесных жителей  Әкем, анам және мен - спорттық отбасымыз.

  Папа, мама, я - спортивная семья.Открыть видео на ютубе Клик


  Күз мерекесі

  Праздник Осени  Тәуелсіздік күні

  День НезависимостиОткрыть видео на ютубе Клик


  Жаңа жыл

  Новый год  Тимбилдинг
  Современные мероприятия на сплочение коллектива  «Сплоченность людей – нерушимая крепость» (В. Скотт) Тимбилдинг – это прекрасный вариант для совместного отдыха, интересного корпоративного время препровождения и налаживания общения между сотрудниками. Результат применяемых методик – оптимизация отношений, развитие рабочего процесса, обретение важного качества «действовать сообща» и разрешение конфликтных ситуаций в коллективе на новом уровне: грамотно и лояльно. Взаимодействие сотрудников и работа команды как единого целого: именно эти два фактора становятся приоритетными для нашей организации, так как имеют первостепенное значение и оказывают огромное влияние на ее продвижение и процветание.

  Наша дошкольная организация 2 раза в год (в начале учебного года и в конце) проводит определенные мероприятия на сплочение команды, которые условно можно объединить в такие формы:

  Спортивные командные игры, туризм (походы, пейнтбол, сплавы по реке) Активные тренинги на сплочение команды («веревочный курс») Творческие мероприятия (соревнования, конкурсы, ролевые игры) Аудиторные тренинги на сплочение коллектива

  Тимбилдинг на сплочение коллектива подразумевает не только совместный отдых, но и труд (например, рабочие субботники). Эта деятельность своеобразна: практически всегда сотрудники одной компании попадают в новые для них условия, – программы тренингов разрабатываются таким образом, чтобы создать непривычную обстановку. Инструкторы по тимбилдингу стараются зарядить всех присутствующих энтузиазмом и азартом. Во время игр человек выходит из личной «зоны комфорта», раскрепощается, и с головой погружается в суть игры. Связанные единой целью, сотрудники начинают помогать друг другу, поддерживать, между ними развивается симпатия и дружба…

Программа развития ДВОЦ Еркем Ай Алматы

Открыть файл в браузере

Скачать файл

Презентация: САПАЛЫ БАЛАБАҚША БОТО «Еркем-Ай Алматы» ЖШС

Открыть файл в браузере

Скачать файлОбратная связь - пульс перемен

Качество дошкольного образования – качество жизни каждого ребенка в детском саду.
Понятие «качество образовательного процесса» характеризуется по-разному, с точки зрения каждого его участника:

Для детей – это
-обучение в интересной для них игровой форме. Качество образования связано с климатом в группе и уровнем организации жизнедеятельности детско-взрослого коллектива.

Для родителей – это
-эффективное обучение детей, т. е обучение по программам, хорошо готовящим детей к школе:
- обучение без утомления;
- сохранение здоровья детей как психического, так и физического;
- поддержание желания познавать новое;
- обеспечение возможности поступления в престижную школу;

Для воспитателей – это
- сохранение здоровья детей;
-положительная оценка их успешности руководителями дошкольной организации и родителями воспитанников.
-для педагогов качество означает наличие качественного образовательного плана, методических материалов
- развивающей предметно-пространственной среды ,соответствующей требованиям ГОСДВО.

Для – руководителя это:
- сохранение здоровья детей;
- высокая оценка деятельности воспитателей родителями и детьми, повышение тем самым престижа детского сада

Построение организационно-педагогической модели нашей дошкольной организации стало ответом на системные изменения дошкольного воспитания и обучения.
Основные идеи Модели нашего детского сада основаны на принципах Модели дошкольного воспитания и обучения Республики Казахстан, культурно-исторической психологии, навыков будущего. Активно применяются нашими педагогами в течение всего воспитательно-образовательного процесса – от выбора материалов и организованной деятельности до обращения к мониторингу, позволяющему определить степень овладения умениями и навыками.

В модели определена миссия и цель дошкольной организации, она заключается в объединении усилий детского сада, семьи и социальных партнеров для создания условий, раскрывающих индивидуальность ребенка и способствующих формированию компетенций, которые обеспечивают ему успешность сегодня и в будущем. Стратегическая цель - совершенствование пространства развития, способствующего развитию творческой, целостной личности посредством организации тесного сотрудничества с окружающим социумом и родителями.

Организованная деятельность и виды детской деятельности реализуются через подходы: интеграцию и обучение через игру. Активности, применяющиеся в рамках Программ (Типовой учебной программы и вариативных образовательных программ, спроектированных дошкольной организацией). В центре Программ находятся развивающие методы и технологии, которые усложняются по мере развития и взросления детей.

В Модели организация предметно-пространственной развивающей среды рассматривается нами как один из способов оказания поддержки ребенку. Правильно организованная среда способствует обогащению различных видов деятельности детей и созданию возможностей, раскрывающих потенциал каждого ребенка. В которой особенно важна способность педагога развиваться, слушать и слышать детей, задавать вопросы, искать доказательства, критически анализировать их и проводить творческие эксперименты. Педагоги должны быть активными исследователями и создателями новых форм работы с детьми, инновационными и ответственными.


Предметно-пространственная среда и средства реализации. Организовать предметно- развивающую среду следует так, чтобы были задействованы все виды деятельности. Создать развивающую среду, отвечающую всем современным требованиям, повышения качества образования, повысить имидж ДО невозможно без помощи родителей. Но как привлечь в образовательный процесс родителей? Ведь влияние семьи является одной из основных частей процесса качества образования Для этого нужно искать новые формы и методы работы с родителями (это круглые столы, участие в конкурсах, соревнованиях, помощь воспитателю в различных видах деятельности.)

Вариативные образовательные программы соответствуют требования ГОСДВО, построены с учетом проведенных исследований с использованием Шкалы ECERS-R, потребностей детей и родителей. При составлении Программ игра рассматривается как естественный контекст развития ребенка дошкольного возраста.
Содержание программ опирается на инновационные технологии, предполагающие игровую форму обучения, делая его интересным и увлекательным для детей, и учитывающие возрастные и индивидуальные особенности каждого ребенка.

В работе с педагогами ведется индивидуальный подход к воспитателю в зависимости от образовательных потребностей педагогов. В процессе работы обязательно сопровождение педагога и обеспечение методической поддержкой — обмен мнениями, рефлексия, сбор и обработка обратной связи

Цель работы методической службы:
-Обеспечение качества образовательных услуг в детском саду;
-Содействие развитию педагога как субъекта управленческой, педагогической и инновационной деятельности.
-Известно, что успехи коллектива складываются из достижений каждого педагога, поэтому цели методической работы направлены на:
-Оказание педагогической помощи педагогам в поисках эффективных методов работы с детьми
-Реализация личных склонностей и личных интересов с целью наиболее полного самовыражения личности педагога
-Совершенствование педагогического мастерства
-Обобщение, распространение и внедрение педагогического опыта

Мониторинг качества предоставляемых образовательных услуг
Наставничество
Работа аттестационной комиссии
Организация текущего и перспективного планирования
Работа по приоритетному направлению
Работа с молодыми специалистами
Совершенствование воспитательно-образовательного процесса
Просветительская работа для родителей
Система контроля

Все формы разработаны с учетом дифференцированного подхода к профессиональному мастерству педагогов.

Основные методы, используемые в работе с педагогами:
Педагогические советы, школа педагогического мастерства творческая динамичная инициативная группа, дни открытых дверей, тематические недели, воркшопы, Новости о всех проведенных мероприятиях,достижения и жизнь детского сада опубликованы на сайте,в социальных сетях Instagram, Fasebook детского сада